30/08/1627, 11

30/08/1627, 11

11 Vosbergen meldt dat Z.Exc. in zijn antwoord aan de Deense koning het sturen van enig krijgsvolk heeft geweigerd. Samen met Ernst Casimir en de gedeputeerden te velde meent hij dat HHM iets dergelijks dienen te doen.
HHM antwoorden de koning het volgende:
I Door de belegering van Groenlo is de graaf van Isenburch met vijftienhonderd paarden, vijfduizend soldaten en nog ander voor de keizer gelicht volk ervan weerhouden naar generaal Tilly te gaan.
II De vijand heeft nog twee legers in het veld.
III Als de vijand tegen de troepen van HHM naar de koning zou worden gestuurd, zou hij meer dan die twee legers kunnen sturen, waardoor HHM geen volk kan missen. In ieder geval zou dit geen nut hebben voor de koning.
Desalniettemin zullen HHM, hoewel zij geen financiële steun meer ontvangen uit Frankrijk en Venetië, zich inspannen om de koning zijn subsidie te geven. Hiertoe zullen de provincies ook per brief ernstig worden gemaand.