30/08/1627, 4

30/08/1627, 4

4 De Admiraliteit te Amsterdam stuurt een rekest van de ossenweiders uit Emmerik [Emmerich], die hun ossen naar neutrale plaatsen willen brengen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.