31/08/1627, 1

31/08/1627, 1

1 De keurvorst van Brandenburg schrijft d.d. Koningsbergen [Kaliningrad] 5/15 juli. Hij verzoekt HHM bij de Deense koning te bemiddelen, opdat deze zijn troepen uit Brandenburg terugtrekt en de bezette plaatsen worden verlaten. Dit is de enige manier om de troepen van de keizer tegen te houden.
HHM schrijven de Kleefse raden in Emmerik [Emmerich] hierover. Aangezien de keurvorst na het schrijven van de brief al zijn steden heeft opengesteld voor de troepen van de keizer en de Deense koning daarop vanzelf al zijn troepen terugtrekt, moeten de raden hem antwoorden dat HHM niet weten wat zij hieraan kunnen doen.