01/09/1627, 6

01/09/1627, 6

6 In een memorie schrijven de Directeurs van de Levantse handel dat de agenten in Algiers en Tunis betaling verzoeken van 1.000 realen van achten wegens kosten van extraordinaris geschenken.
HHM geven de memorie aan de Admiraliteit te Amsterdam die de kosten uit het lastgeld dient te vergoeden.
De brief van Pieter Martenssen Coij d.d. Algiers 18 juli is aan Bleiswijck gegeven. Hij moet bekijken of hierover moet worden besloten.