02/09/1627, 1

02/09/1627, 1

1 De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 13 aug. dat de Staten dr. Fecko van Jeltinga hebben genomineerd voor de Generaliteitsrekenkamer . Hij heeft daartoe de eed afgelegd.