03/09/1627, 3

03/09/1627, 3

3 Dirck 't Heuft, koopman wonend in Dordrecht, mag driehonderdduizend pond staaf- en ruw ijzer, honderdduizend pond kalmijn en 25.000 pond ijzerdraad invoeren.