03/09/1627, 17

03/09/1627, 17

17 De op 1 sept. door agent Josephe Pallache aangevoerde punten zijn gelezen.
Het eerste punt behelst een uitvoerverbod van stenen en balken naar Salé dat ook zou moeten opgaan voor het schip De Nachtegal van Pieter Naninghs dat met deze goederen geladen is. Pallache zou akte moeten krijgen de schepen naar Barbarije [Marokko] te inspecteren op verboden waren.
HHM sturen dit punt voor advies aan de Admiraliteit te Amsterdam . Ondertussen zal het schip van Naninghs worden vastgehouden.
Het tweede punt betreft James About, commies van Pieter Courten. Pallache wil hem laten opdragen de stukken geschut te leveren die hij op last van de koning van Marokko heeft gegoten.
Deze zaak gaat niet HHM, maar de ministers van de koning aan. Zij dienen volgens eigen goeddunken te beslissen.
Met betrekking tot het derde punt zal Joachimi worden geschreven Pallaches zoon David Pallache te helpen bij het terugkrijgen van de door de Engelsen veroverde goederen.
Omdat de Portugezen hem vanwege zijn werk voor de koning kwalijk gezind zijn verzoekt Pallache ten vierde voorschrijven aan de magistraat van Amsterdam.
HHM schrijven de magistraat ervoor te zorgen dat Pallache niet onheus wordt bejegend.