04/09/1627, 2

04/09/1627, 2

2 Uit enkele adviezen blijkt dat de vijand geen schans maakt bij Zandvliet maar dichter bij Bergen op Zoom, op Hoogerwerf tussen de Kromvliet en de Agger.
Duick zal dit Z.Exc. per brief berichten.
De gedeputeerden in het leger voor Groenlo berichten d.d. 31 aug. dat Z.Exc. meent dat ritmeester Eickeren met zijn overgekomen compagnie in dienst moet worden genomen. Vervolgens hebben zij hem gemonsterd, waarvan zij de rol sturen, en geld gegeven voor de eerste maand.
HHM geven de monsterrol aan de RvS. Aangezien Z.Exc. in de brief tevens ingaat op de geschillen tussen Frankrijk en Engeland en op de op 11 aug. ontvangen brief van de Deense koning, zal men op deze punten nog terugkomen.