04/09/1627, 5

04/09/1627, 5

5 De binnengekomen Jan Claessen Engelen vraagt welk belang het land heeft in het munten van Groningse flabben.
Na inzage van de retroacta melden HHM dat de magistraat van Groningen de stempels op 6 juni heeft ingetrokken. Hierbij is de zaak gelaten.
Ter Cuilen verzoekt het op 2 sept. vastgestelde plakkaat tegen de Zwolse zilveren goudgulden nog niet te drukken. Hij wil eerst naar Zwolle gaan om een bevredigender regeling tot stand te brengen.
HHM gaan hier niet op in.