06/09/1627, 1

06/09/1627, 1

1 De Gecommitteerde Raden van Zeeland schrijven d.d. 4 sept. dat de vijand de fortificatie van Hoogerwerf voortzet.
HHM schrijven Z.Exc. zoveel troepen onder bekwame leiding te sturen als nodig ter verhindering hiervan. Het is uiterst belangrijk voor het land dat de vijand hier geen voet aan de grond krijgt om de vaart over de Schelde en de Honte [Westerschelde] te belemmeren.