06/09/1627, 10

06/09/1627, 10

10 Van Joachimi zijn twee brieven d.d. 14 en 24 aug. ontvangen. Hij stuurt zijn propositie op, samen met de brief van HHM aan de koning van Engeland, tot accommodatie van de gerezen geschillen tussen Frankrijk en Engeland, plus kopie van het antwoord van de koning hierop.
HHM laten Vosbergen de brieven onderzoeken en hieruit de punten te halen waarover moet worden besloten.