06/09/1627, 12

06/09/1627, 12

12 Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 13 aug. behoeft geen resolutie.