06/09/1627, 3

06/09/1627, 3

3 De voorzitter en schepenen van het keurvorstelijk hooggerechtshof in Keulen antwoorden d.d. 28 aug. op het schrijven ten gunste van Dirck Scheij degenen die tegen hem wilden procederen de rechtsgang niet te hebben kunnen weigeren. Als Scheij hierover klachten heeft, kan hij ertegen in beroep gaan òf zich bij de keurvorst beklagen over de procedure.
HHM geven Scheij kopie van de brief.