06/09/1627, 4

06/09/1627, 4

4 De erfgenamen van wijlen ambassadeur Berck vragen om uitsluitsel of zij de op 1 juni te Malamocco in het schip van Jacob Laurens naar Amsterdam ingeladen goederen moeten laten verzekeren of niet.
HHM besluiten conform de resolutie van 20 april de meubelen niet te verzekeren maar het risico te aanvaarden.