06/09/1627, 5

06/09/1627, 5

5 De gedeputeerden te velde antwoorden d.d. 3 sept. op de brief van HHM d.d. 30 aug. dat Z.Exc. nog vier compagnie├źn naar Bergen op Zoom heeft gestuurd. Verder sturen zij een overzicht van de daar aanwezige kanonnen.
HHM geven dit aan de RvS om te zien of er aanpassingen in het geschut nodig zijn en zo ja, waar die vandaan zouden kunnen worden gehaald.