06/09/1627, 7

06/09/1627, 7

7 Het Hof van Gelderland stuurt d.d. Arnhem 22 aug. kopie van zijn brief aan de RvS over de dijk tegenover Zaltbommel. Omdat het Hof hierop geen antwoord heeft ontvangen, vraagt het HHM aan Zaltbommel te schrijven dat het niet de bedoeling is geweest (noch zal zijn) het landinwaarts leggen van de dijk te verhinderen.
HHM sturen de resolutie van 2 sept. als antwoord. Daaraan voegen zij toe niet tevreden te zijn dat een dijk die aanvankelijk had kunnen worden gerepareerd, zodanig in verval is geraakt dat nu niet anders resteert dan het naar binnen leggen ervan. Desondanks dient de oude dijk te worden onderhouden. De brief van het Hof zal aan de RvS worden gegeven.