06/09/1627, 9

06/09/1627, 9

9 Nobel is teruggekeerd uit het leger. Zijn rapport is in essentie hetzelfde als de gisteren ontvangen brief van Z.Exc. over de aankomst van schepen bij Shetland.
HHM stellen een nader besluit uit totdat meer nieuws van de Noordzee is binnengekomen. Nobel wordt voor zijn moeite bedankt.