07/09/1627, 9

07/09/1627, 9

9 heer van Onsenoort verzoekt een molensteen van Heusden naar Onsenoort te mogen brengen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.