07/09/1627, 1

07/09/1627, 1

1 De declaratie van onkosten en vacaties bij de verpachting van het kwart van de konvooien en licenten van 20 aug. bedraagt als volgt: voor de schout 6 gld., voor twee schepenen 12 gld., voor de secretaris 8 gld., diens klerk 2 gld., de gerechtsbode voor het afslaan 3 gld., de uitkoper 24 st. en de lopende bode 24 st., tezamen 33 gld. 8 st.
Van deze bedragen wordt ordonnantie gedepĂȘcheerd, evenals van de 1.000 gld. die de hoogste inzetter heeft ontvangen. De ontvanger moet dit in rekening valideren.