07/09/1627, 10

07/09/1627, 10

10 De RvS adviseert die van Oosterhout toe te staan tegen Bosch' licent dakpannen uit Maaseik te halen tot opbouw van hun kerk.
HHM gaan akkoord.