07/09/1627, 13

07/09/1627, 13

13 Het verzoek van Josephe Pallache voor een jaar huishuur is afgewezen omdat die niet aan agenten wordt betaald en hij ook niet hier woont.