07/09/1627, 14

07/09/1627, 14

14 De gecommitteerden van HHM hebben in presentie van de gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier hun fiscaal en Jan Ettersen gehoord. Zij rapporteren dat in de kwestie de plano is geprocedeerd. De gedeputeerden van de Admiraliteit verzoeken de zaak bij revisie af te handelen, terwijl Ettersen juist wil dat het bij reformatie of accommodatie gebeurt.
HHM laten proberen de kwestie te schikken, waartoe Vosbergen zich met de gecommitteerden zal inspannen.