07/09/1627, 15

07/09/1627, 15

15 Naar aanleiding van de remonstrantie van Berestein dat de Admiraliteit te Amsterdam weigerachtig blijft HHM over zijn ingediende voorstellen te adviseren, wordt dit College nogmaals verzocht de apostille op te volgen.