07/09/1627, 16

07/09/1627, 16

16 De Admiraliteit in het Noorderkwartier bericht d.d. 27 aug. dat de magistraat van Zutphen weigert het vonnis inzake het geld dat voormalig licentmeester Thomas van Boecholt schuldig is, uit te voeren. De magistraat heeft Boecholt per akte uitstel verleend en diens weduwe van de betaling ontheven. Het College verzoekt Zutphen tot betaling aan te sporen.
HHM antwoorden dat die van Zutphen dergelijke akten niet mogen verlenen. Daarom dienen zij deze in te trekken en bij de weduwe het geld te vorderen. Indien het College dit wenst, zullen HHM dit ondersteunen met voorschrijven aan de magistraat.