07/09/1627, 17

07/09/1627, 17

17 Paul Donck, uitgevaren met de vloot van admiraal L'Eremite onder kapitein Schutte, heeft betaling verzocht van zijn verdiende loon. Dit bedraagt volgens het boek over negentien maanden 202 gld. 12 st.
HHM laten ontvanger Van der Haer dit betalen, minus de door Donck onderweg ontvangen 85 gld. 16 st.