07/09/1627, 3

07/09/1627, 3

3 Barent Tapkens is vanwege zijn huidige ziekte en uit andere overwegingen 300 gld. gegeven.