07/09/1627, 6

07/09/1627, 6

6 Nathanael de Raedt, schepen van de stad Sluis, verzoekt opnieuw de verpachting van de geestelijke goederen voorlopig uit te stellen.
HHM laten de commissarissen uit de RvS letten op de verzochte surseance. Op grond van hun rapport mag de Raad naar behoren beslissen.