07/09/1627, 8

07/09/1627, 8

8 Commandant Quirijn de Blauw verzoekt, zoals eerder, vergoeding van zijn extraordinaris diensten tegen 400 gld. per jaar.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.