08/09/1627, 1

08/09/1627, 1

1 Een brief van commies Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 27 aug. behoeft geen resolutie.