08/09/1627, 10

08/09/1627, 10

101 Josephe Pallache verzoekt opnieuw om zijn huishuur.
HHM blijven bij de gisteren genomen resolutie. Aangezien wordt gezegd dat hij bij de koning leningen aan HHM wil regelen wordt besloten hem, indien dit lukt, hiervoor eerlijk te vergoeden.

1 Deze resolutie is gedrukt in: De Castries, Sources Maroc IV, 182-183.