08/09/1627, 13

08/09/1627, 13

13 Over de brief van de Kleefse raden met de klacht dat de RvS burgers van Goch in strijd met het alliantieverdrag dagvaardt, wordt advies gevraagd aan de RvS.