08/09/1627, 3

08/09/1627, 3

3 De RvS verschijnt ter vergadering en meldt de grote nood van het land vanwege de zware last van de waardgelders, ongerepartieerde troepen, wagens, trekpaarden en dergelijke. De raden verzoeken de provincies de consenten op te brengen en te regelen dat het land zoveel mogelijk wordt ontlast.
De aanwezige provincies uitgezonderd Zeeland verklaren hun consenten gereed te hebben.
HHM laten de RvS aan Z.Exc. of de gedeputeerden te velde schrijven opdat er zoveel mogelijk op verantwoorde wijze wordt uitgegeven.