08/09/1627, 5

08/09/1627, 5

5 Enkele afgevaardigden van burgemeesters en raad van Enkhuizen verschijnen ter vergadering. Zij melden dat er meer dan honderd schepen klaarliggen om op visvangst te gaan. Omdat er maar drie konvooischepen zijn, durven zij dit echter niet. Aangezien er bij Texel vijf oorlogsschepen liggen, verzoeken zij die te gelasten de vissers te begeleiden naar hun plek. Daarvandaan kunnen zij conform de resolutie van gisteren terug naar de kust varen.
HHM blijven bij hun eerdere resolutie.
De gedeputeerden verzoeken verder een of twee maanden het aan wal gelegen schip Mars te mogen lenen, dat zij zelf zullen bemannen.
HHM schrijven de Admiraliteit in het Noorderkwartier hiermee akkoord te gaan, indien dit zonder schade aan de publieke zaak mogelijk is.
Tevens melden de gedeputeerden dat er wordt geklaagd over hun kapitein Jan Baes en over Bernon, die ter repartitie van Amsterdam staat.
HHM schrijven beide Admiraliteiten hierover informatie in te winnen, zodat naar behoren kan worden besloten.