08/09/1627, 6

08/09/1627, 6

6 Advocaat Strijen is in dienst van de VOC getreden. Hij kan daarom geen advertissement opstellen voor HHM in de zaak tussen de Compagnie en die van Saint-Malo.
HHM stellen in zijn plaats advocaat Rixen aan, naast advocaat Paets: zij moeten de zaak ter hand nemen.