08/09/1627, 7

08/09/1627, 7

7 Herman Janen uit Venlo verzoekt wegens door hem verrichte goede diensten in 1597 bij de inname van Venlo zijn bedongen loon te krijgen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.