08/09/1627, 9

08/09/1627, 9

9 De heren van Holland delen een aan hen gerichte brief van de drost van Zevenbergen mee, waarin deze schrijft het houden van de mis in Zevenbergen niet goed te kunnen beletten.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.