09/09/1627, 1

09/09/1627, 1

1 Adriaen Adriaenssen Stoel, wonend te Turnhout, verzoekt met zijn waren over Luiks grondgebied naar Maastricht en terug naar Turnhout te mogen gaan.
HHM vragen advies aan de RvS.