09/09/1627, 10

09/09/1627, 10

10 Lenert Lups, koopman te Amsterdam, verzoekt ieder kwartaal 35 stuks Engels laken, 25 Leidse bombazijnen en saaien, vier stametten, vier baaien en vier duffels uit de Republiek naar Kempen te mogen brengen tegen betaling van 's lands rechten.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.