09/09/1627, 12

09/09/1627, 12

12 Luitenant-admiraal Dorp schrijft op 4 sept. met vijf schepen en drie jachten in zee te zijn gegaan.
Deze brief behoeft geen resolutie.