09/09/1627, 13

09/09/1627, 13

13 Een brief van Aissema d.d. Hamburg 22 aug. behoeft geen resolutie.