09/09/1627, 14

09/09/1627, 14

14 De kwestie van Jan Etterssen is hervat. Zowel de heren van Holland als de andere provincies vinden het beter de zaak bij schikking af te doen dan deze in revisie te laten komen. Dienovereenkomstig zullen de aanwezige raden van de Admiraliteiten mogen vertrekken, met achterlating van de fiscaal.