09/09/1627, 15

09/09/1627, 15

15 In verband met de bezending naar Zeeland, waarvoor Neck gisteren heeft bedankt, dient de RvS hem of iemand anders aan te stellen. Het begunstigen van de consenten bij de provincies is immers een verantwoordelijkheid van de Raad.