09/09/1627, 19

09/09/1627, 19

19 De RvS adviseert d.d. 2 sept. over de hem op 30 aug. ter hand gestelde brief van de Admiraliteit te Amsterdam wegens het rekest van de ossenweiders van Emmerik [Emmerich] en 's- Heerenberg. De supplianten dienen zich te schikken naar de regel dat de handel van neutralen op neutrale plaatsen niet verboden is zolang daarbij geen vijandelijk grondgebied of garnizoenen wordt aangedaan.
HHM nemen dit advies over.