09/09/1627, 21

09/09/1627, 21

21 Aan de volgende personen is de uitvoer van dieren toegestaan, mits zij gezamenlijk Bosch' licent betalen volgens de hoogste lijst voor paarden: Adriaen Reinen, Theunis Gerritsen, Crijn Cornelissen, Claes de Wit, Cornelis Claessen en Pieter Andel ieder twee merries naar Besoijen; laatstgenoemde mag ook nog zes kalveren en twaalf jonge hokkelingen halen; Corst Janssen en Corst Mertensen ieder twee merries naar Etten [Etten-Leur] in het Land van Heusden, en Cornelis Adriaenssen en Wouter Adriaenssen ieder twee merries naar Baardwijk.