09/09/1627, 5

09/09/1627, 5

5 De heren van Holland melden dat hun principalen wegens het grote gevaar ter zee de resolutie van eergisteren opnieuw hebben besproken. Zij achten het nodig het rendez-vous van de schepen die de vijand opzoeken, niet op de kust maar ter hoogte van de Maas te leggen. Daar zouden tenminste 24 oorlogsschepen dienen klaar te liggen onder commando van luitenant-admiraal Dorp. De Admiraliteiten moeten door gedeputeerden worden gemaand, in navolging van de resolutie van eergisteren, hun schepen zo spoedig mogelijk in zee te brengen. De schepen moeten zeshonderd musketiers aan boord hebben en om de kosten te betalen van de extraordinaris equipage zou een extraordinaris bedrag van 100.000 gld. moeten worden toegezegd.
HHM vinden dat de maatregelen voor de bewaking van de kust van Vlaanderen niet te snel veranderd moeten worden, vanwege de verwachte kustschepen uit de Golf van Biskaje en de uit Duinkerke en andere vijandige steden verwachte schepen en de mogelijkheid dat de weinige schepen op de kust schade kan worden toegebracht. Desalniettemin is besloten het rendez-vous van de schepen ter hoogte van de Maas te leggen. Dorp zal worden geschreven zich met het merendeel van de schepen hiernaartoe te begeven en de kust met zoveel schepen en jachten te bezetten als hij nodig acht om de in vijandige steden aanwezige schepen daar te houden en de binnenkomst van kustschepen te verhinderen. Volgens de adviezen van commandeur Quast heeft men hiervoor slechts weinig schepen nodig.
Nobel moet dit allemaal met Z.Exc. bespreken en met hem regelen dat de zeshonderd man musketiers worden gestuurd om over de schepen te worden verdeeld. Die van de Admiraliteit te Rotterdam zullen worden ontboden, Amsterdam zal door burgemeester Jan Cornelis Loots worden gemaand en de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier zal in de vergadering worden aangezegd volgens vorige afspraak zo spoedig mogelijk hun schepen klaar te maken en deze niet naar de kust, maar ter hoogte van de Maas te sturen. Een besluit omtrent het beschikbaar stellen van geld wordt uitgesteld.