09/09/1627, 6

09/09/1627, 6

6 Rijhoven bericht d.d. Bergen op Zoom 7 sept. over de voortgang van de vijandelijke werken bij Hoogerwerf.
Nobel moet dit aan Z.Exc. melden. In diens credentiebrief zal tevens worden geschreven Z.Exc. te vragen om een besluit te nemen over het bericht dat de Staten van Zeeland hem in deze kwestie hebben gestuurd.