09/09/1627, 9

09/09/1627, 9

9 Guilliam Rebou, majoor te Noordam, verzoekt de waren voor het fort Noordam te mogen halen zonder binnenlands paspoort.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.