10/09/1627, 5

10/09/1627, 5

5 HHM lezen het rekest van de reders van negen boeiers die van Amsterdam naar Rouen zijn gevaren. Zij zijn allen door een Engels oorlogsschip genomen zonder dat het meevarende konvooischip zich heeft teweergesteld, omdat het geen last had Engelsen aan te vallen.
HHM sturen het rekest aan Joachimi met last restitutie te bevorderen zonder kosten. Bij zijn afscheid en dat van Catz dient Joachimi de koning eraan te herinneren dat deze heeft gezegd de handel op Frankrijk niet te willen belemmeren. Tevens zal de kwestie aan Carleton worden voorgelegd, die zal worden gevraagd de restitutie schriftelijk te ondersteunen.