10/09/1627, 6

10/09/1627, 6

6 1 Carleton verschijnt ter vergadering. Hij meldt dat de koning erg tevreden is met de verovering van Groenlo en de ontvangst en behandeling van Carleton door Z.Exc. en de gedeputeerden te velde in het leger. Daarentegen is hij misnoegd over de vergeving van de ambten van militairen die absent zijn omdat hij hen nodig heeft. Ook is hij ontevreden over de levering van schepen en andere zaken aan de Fransen door de kooplieden van Amsterdam. Om neutraal te blijven, zouden de Staten-Generaal dit moeten verbieden. Carleton geeft veel redenen waarom de Republiek zich eerder voor Engeland dan voor Frankrijk zou moeten verklaren, als zij partij zou kiezen. Hij dient zijn propositie tevens schriftelijk in, zoals HHM hem hebben verzocht.
Vervolgens leggen HHM Carleton de klachten voor van de reders van de door Engelsen veroverde negen boeiers voor. Hij verklaart er niet aan te twijfelen dat de koning die zal vrijgeven en de verantwoordelijke kapitein zal straffen; hij zal hiertoe ook een serieus schrijven aan de koning richten. Carleton verzoekt HHM eveneens om een besluit op zijn propositie. HHM zeggen hem dit toe.
Verder heeft Carleton een boekje van een Engels predikant onder de compagnie van Slingsbie te Zutphen getoond, getiteld E Viduis minutum in bellum Bohemicum van de hand van Daniele de Viduis.2Het werkje is zeer gekant tegen de koningin van Bohemen en op schandalige wijze getoonzet. Hij verzoekt het te verbieden en de auteur ervan te bestraffen.
HHM laten de tekst door de gedeputeerden van Gelderland onderzoeken.

1 Deze resolutie is in zowel S.G. 53 als S.G. 3906 ingeschreven.
2 De uitgebreide titel luidt: E Viduis minutum in bellum Bohemicum, MDCXX, hoc est: chronologia e jacto mundi fundamento ... Amersfoort, 1626. Zie Knuttel, Verboden boeken nr. 419.