10/09/1627, 15

10/09/1627, 15

15 De gisteren ontvangen brief van resident Aissema is nader behandeld. Aangezien de Hamburgse schepen zijn uitgelopen en de op de Elbe gelegen Engelse schepen hen zijn gevolgd, verzoekt de koning andere schepen in hun plaats te stationeren.
HHM antwoorden de resident dat wegens de huidige toestand op zee alle schepen nodig zijn om de vijand te weren, waardoor men geen schepen kan missen voor de Elbe.